Bolagskatten sänks:
GDPR träder i kraft
Växa stödet ska utvidgas:
Beräkning av bilförmån ska ändras:
Fler verksamheter ska ha personalliggare:
SINK-skatten höjs 2018:
Växa-stödet ska även gälla för aktiebolag samt handelsbolag:
Höjda prisbasbelopp 2018, mer pengar i plånboken:
Anmäla huvudman för juridiska personer:
Arbetsgivardeklaration per anställd:
Redovisningscentral för alla i taxibranschen:
sänkt arbetsgivareavgift på förstagångsanställning:
Sänkt moms på mindre reparationer:
Hur länge ska man spara sin personalliggare?
Hur behandlar man Swish:
Alternativregeln för arbete på löpande räkning är upphörd:
Hur behandlas Dricksen?
Rätt till avdrag vid köp av underskottsföretag:
Lunchkuponger
Ombyggnad, tillbyggnad och reparation:
Ändring på solidariskt ansvar för bolagsmän i handelsbolag,
Fjorton månaders hyra i bokslutet,
När kan sambos barn räknas som styvbarn?
Ändring av beloppsgränsen för förenklad faktura,
Skattefri fastighetsuthyrning för idrottföreningar,
Vad är skillnaden mellan hyreshus och småhus?
SGI för enskild firma under uppbyggnad,
Moms på förskottshyra,
Äkta och oäkta factoring,
Närstående krets i fåmansföretag,
omvänd moms för skrotbranschen,
aktieförvärv och lönebaseratutrymme,
Vad 3:12 regler betyder?
Vad är kvalificerad andel?
Kravet för revisor för vissa föreningar,
skattefria förmåner,
Viktiga steg för att minska aktiekapitalet,
Avdragsregler för dubbelt boende

Välkommen till Prima Redovisning i Göteborg!

Är du i behov av ekonomiadministration

och redovisning?


För mindre och medelstora företag är löpande redovisning och upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer. För större företag bidrar vi med särskild rådgivning för att lösa svåra redovisningsfrågor.Vi har stor erfarenhet av att ta hand om årsbokslut, deklarationer och årsredovisningar. Vi använder oss av en standardiserad arbetsmetodik som gör att arbetet genomförs snabbt och effektivt.